DHF

Jysk Håndbold Forbund arbejder pt. med en centralisering af organisationen.
De to modeller der er i spil, arbejder begge med at reducere de 8 nuværende kredse til 3 topstyret regioner, kun med en forskel af hvor meget kompetence der ligges ud i regionerne.

Kreds 3 har udarbejdet et ændringsforslag hertil. Et forslag der går på at reducere de 8 kredse til 4 regioner med selvstændig økonomi og administration. Hvor regionerne har faste Turneringsudvalg, Dommerudvalg, Eliteudvalg, Uddannelsesudvalg samt Børne- og ungeudvalg og ikke mindst hvor regionens klubber bliver betjent af eget regionskontor.

Kreds 3´s forslag fortsætter den struktur som vi har for nuværende, men hvor kredsene bliver slået sammen to og to.

I JHFs to modeller frygter vi at der bliver meget langt fra klubberne til forbundet, og at nærdemokratiet forsvinder.  Ålbæk HK vil derfor gerne støtte op omkring forslaget fra Kreds 3.

NB.
Organisationsmodellerne og beskrivelserne kan ses på klubbens opslagstavle i Ålbæk Idrætscenter.