Falck

Dansk Håndbold Forbund´s abonnement, omfatter patientbefordring for samtlige medlemmer af håndboldforeningerne i Danmark, når de kommer til skade under håndboldspil i foreningen.

Patientbefordring indeholder kørsel af Falck fra skadestedet og til behandling, samt kørsel af Falck fra behandling og tilbage til skadestedet eller hjem.

Ved brug af Falck-abonnementet er det vigtigt at oplyse abonnementsnummer 17843798