På sidste TU-møde i Jydsk Håndbold Forbund besluttede udvalget, at der skal laves en ”FÆLLES administration / ens fremgangsmåde” på holdkortrykker, herunder fælles retningslinje for bødeforlæg.

 1. Er der ikke udfyldt holdkort ved kampstart, eller holdkortet er mangelfuldt udsendes der automatisk en rykker ( 1. rykker) – denne går i første omgang til postadressen, men når første kamp er spillet sendes der en rykker til den person som er holdansvarlig. De får hermed en reminder på, at de har 12 timer til at få bragt forholdet i orden.

  Der er følgende HOLDKORT-RYKKERE:
  1) Manglende holdkort
  2) Manglende trøjenummer
  3) Manglende holdansvarlig

 2. Mandag mellem kl 12-16 tjekker administrationen op på (stadig) ikke udfyldte- /fejl udfyldte holdkort. De holdkort der ikke er bragt i orden for tilsendt en manuel holdkortrykker til foreningens postadressemodtager (2. rykker). Dette åbner holdkortet i 36 timer, hvilket i praksis vil sige, at foreningen har til og med tirsdag kl. 23.59 til at få bragt holdkortet i orden.
 3. Onsdag mellem kl. 12 – 16 tjekker administrationen igen op på (stadig) ikke udfyldte- /fejl udfyldte holdkort.  De holdkort der ikke er bragt i orden for tilsendt en manuel holdkortrykker til foreningens postadressemodtager (3. rykker). Dette åbner holdkortet i 36 timer, hvilket i praksis vil sige, at foreningen har til og med torsdag kl. 23.59 til at få bragt holdkortet i orden. Samtidig får foreningen tilsendt en bøde på 500 kr. jf. bøderegulativet.

 4. Administrationen følger samme fremgangsmåde for holdkortrykkere for midt uge kampe.

For en god ordens skyld skal nævnes, at såfremt der nedlægges protest fra en part i en kamp, og der ikke er udfyldt holdkort, tages protesten til følge.