Til den kommende weekend er der hele 11 afbud til ÅHKs to herrer hold. Sæsonen har hidtil været præget af mange afbud til hver weekend, men topper altså op til denne.  Det har selvfølgelig ikke været bedre af, at denne rundes kampe er placeret med serie 2 i Sæby fredag aften kl. 20.30 og serie 4 i Lendum søndag kl. 10.00, når der samtidig er kommet gang i julefrokosterne.

Det er derfor i dag besluttet at trække serie 4 ud af turneringen. Enkelte spillere vil tilgå serie 2, mens vi håber andre vil benytte sig af motion på “Five á side” holdene der spiller om torsdagen, og ikke deltager i turneringer.

Om holdet genetableres til januar eller august i 2022, vil der senere blive truffet beslutning om.