OPSTART FOR 1.HOLD SENIOR

Mandag den 10.august

18.30-20.30 Serie 1 Damer
20.30-22.00 Serie 3 Herrer

Såvel nuværende, tidligere som nye spillere er velkomne.
Mere info hos Carsten Bjørnager på tlf. 51 48 84 96