Personer, der sigtes eller tiltales for pædofili, suspenderes fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger.

Pædofildømte ekskluderes fra samtlige aktiviteter og medlemskab af ÅHK.

Alle trænere og ledere i ÅHK, som forestår træning eller aktiviteter for børn under 15 år, skal give deres tilladelse til at der indhentes oplysninger om vedkommende i “Det centrale Kriminalregister”. Det er formanden der indhenter oplysningerne og er i sagen underlagt tavshedspligt.

Alle trænere og ledere i ÅHK, som forestår træningen eller aktiviteter for unge mellem 15 og 18 år, skal gøres bekendt med Straffelovens §223 (den såkaldte lærerparagraf), hvor det er strafbart at have seksuelle forhold til personer under 18 år.

Som træner eller leder er alle i ÅHK omfattet af den generelle underretningspligt som gælder alle voksne borgere jf. Serviceloven §36 “Den der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette socialforvaltningen i den kommune, hvor barnet bor”.

Retningslinjer:

På cup og rejser skal der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne. Kan det ikke lade sig gøre skal forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at spillerne kan fælges overalt uden at kønnet sætter en begrænsning.

Trænere og ledere må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad.

Trænere og ledere skal være opmærksom på kropkontakt til spillerne. Berøring af skridt og bryter, vil altid være uacceptable. Håndboldspoten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlaget eller har slået sig.

Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

Trænere og ledere bør ikke bringe sig selv i situationer, som kan give anledning til misforståelser.

Trænere og ledere må på ingen måde kommentere på spilleres eller andres seksuelle udvikling eller udnytte deres position og erfaring i forhold til spillerne. Skal en spiller etc. have massage, skal der være mere end én træner/leder tiltede, hvis ikke massagen udføres i hallen, hvor alle kan se, hvad der foregår.

Blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn er en yderst alvorlig sag. Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige professionelle og menneskelige konsekvenser for den pågældende. Det er derfor vigtigt at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft, og ikke forfalder til “heksejagt” ved mistanke om pædofililignende opførsel eller motiver fra en person tilknyttet klubben.

Ændret og vedtaget april 2003