I Ålbæk HK opfodre vi alle hold til at udvise sportsmansship.
Vi vil derfor bl.a. gerne, at holdene efterlever følgende:

Før kampen:

– Træner/holdleder hilser på gæsternes dito. Hjælper evt. med at anvise omklædningsrum m.v.
– Træner/holdleder hilser på dommerne og tidtagerne.
– Træner/holdleder ønsker modstanderen god kamp, umiddelbart før kampen påbegyndes.
– Spillerne hilser på deres direkte modspiller når kampen indledes.

Under kampen:

– Alle aktører udviser et pænt sprogbrug overfor med-, modspiller, dommere. m.fl.
– Alle aktører udviser sportsmansship overfor skadet eller uheldige spillere.
– Forældre/publikum til børne- og ungdomskampe der råber negativt efter dommer/spiller m.v. skal efterfølgende have udleveret “ÅHKs Vejledning til forældre/publikum”. I gentagelsestilfælde kontaktes bestyrelsen.

Efter kampen:

– Alle aktørerne mødes på banens midte og der hilses på alle.
– Træner/holdleder takker dommerne og modstander holdets træner/leder for kampen.
– Håndbold er en kontaktsport hvor der opstår kampe i kampen. Det er en del af spillet, men når kampen er fløjtet af, er de interne kampe også fløjtet af.