Det vil vi i Ålbæk HK:

 

I ÅHK vil vi søge at skabe vished for så mange forhold som muligt, og derved opnå tryghed hos spillerne.

 

I ÅHK vil vi søge at skabe en varieret og afvekslende træning. Der tilstræbes ligeledes forskellige sociale arrangementer og helårsaktiviteter.

 

I ÅHK har hvert enkelt medlem stor betydning. De enkelte skal kunne føle denne betydning og kunne oparbejde en status i klubben.

 

I ÅHK tilstræbes det at der opbygges et sammenhold, på holdene og på tværs af disse. Et sammenhold der rækker langt udenfor banen og ud i fremtiden.

 

I ÅHK tilstræbes at klubben er i konstant vækst og udvikling. Hvilket også er gældende for ledere, trænere og spillere.

 

I ÅHK har hvert medlem pligt til at bidrage til ovennævnte politik.

 

Holdfællesskab