Corona-besked til forældre fejltolkes

Af: Jacob Andersen

DIF og en lang række specialforbund har på kort tid modtaget mange henvendelser fra bekymrede forældre, der har misforstået dele af en vigtig corona-besked fra Børne- og undervisningsministeriet. I kølvandet på beskeden understreges det nu, at børns idrætsaktiviteter, træningstilbud og kampe IKKE skal aflyses pga. corona-situationen.

Børne- og undervisningsministeriet har onsdag den 23. september via landets skoleledere og folkeskolens kommunikationsplatform AULA udsendt et brev til alle forældre. I brevet opfordres der til, at landets forældre aflyser eller melder afbud til deres børns sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) bakker hundrede procent op om brevets overordnede budskaber, men DIF ønsker samtidig at præcisere, at et socialt arrangement i en idrætsforening IKKE er selve idrætsaktiviteten, men derimod sociale arrangementer, som knytter sig til idrætten og foreningslivet, for eksempel klubfester, filmaftener, forældremøder m.m. Man kan derfor roligt sende sit barn til fodbold, håndbold, karate, badminton eller en hvilken som helst anden idræt i fritids- og foreningslivet, såfremt idrætsaktiviteten foregår inden for de gældende retningslinjer – deriblandt forsamlingsforbuddet på 50.  

”Vores foreninger og forbund modtager lige nu mange henvendelser landet over fra bekymrede forældre, der fejltolker dagens brev fra Børne- og undervisningsministeriet. Det er meget vigtigt for os at understrege, at selve idrætslivet med træning og kamp fortsætter som hidtil. Dog skal man i videst mulige omfang aflyse og udskyde øvrige sociale arrangementer i idrætsforeningerne som eksempelvis de traditionsrige klub- og spillerfester,” siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen.

Han fortsætter:

”De sociale aktiviteter er en vigtig del af vores foreningsfællesskaber, og derfor er vi – også i DIF – rigtig ærgerlige over, at corona-situationen pt. gør det nødvendigt at opfordre til at undgå sociale aktiviteter. Men vi respekterer naturligvis myndighedernes kraftige opfordring. OG så glæder vi os over den enorme indsats, som vores frivillige lægger for dagen for at tilrettelægge idrætsaktiviteterne i overensstemmelse med de gældende corona-retningslinjer”.

Find DIF’s råd, vejledninger og DIF’s anbefalinger i forhold til idrættens håndtering af corona på dif.dk/corona.