ÅHK har ansøgt DIF og DGIs corona-hjælpepulje, der er etableret med midler fra Folketinget for at yde et ekstraordinært tilskud til foreningerne for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktiviteter og aflysninger af arrangementer i forbindelse med COVID-19.

ÅHK havde et beregnet tab på kr. 54.000,- hvoraf DIF/DGI i dag har meddelt, at klubben vil modtage en godtgørelse på kr. 19.440,-

Bestyrelsen er yderst tilfredse med resultatet haraf, midlerne fra hjælpepuljen samt den ekstra ordinære sponsoraftale med Spar Ålbæk, betyder at klubben kommer økonomisk helskindet ud af coronakrisen.