Desværre må man igen hører udtalelser som “Arh..  det er de samme hold igen” og  “Det er godt nok ved at være kedeligt”,  når holdene præsenteres for puljesammensætningerne.  Ja, selv i pokalturneringerne er det også ofte de samme hold der går igen.  
At dette er tilfældet i landets øverste rækker, er selvfølgelig forståeligt, men her er der så ikke kun 5-6 hold, og i de værste tilfælde to af dem fra samme klub.  I de fleste serie og ungdomsrækker er der mulighed for at være lidt mere kreativ, end blot at hente samme model fra sidste år frem igen. Det vil helt sikkert øge motivationen.

Vi havde for nogle sæsoner siden et U18 pigehold i 2.division som i 5 år i streg havde spillet 2.division ,og hvert år var i pulje med bl.a. Aabybro, Brønderslev og Hjørring. Holdet foreslog klubben, at man ikke deltog i turneringen, men i stedet i forskellige cup´s, da man efterhånden var trætte af at spille mod de samme hold hele tiden – det giver da stof til eftertanke.

Selvfølgelig er det klubberne selv, der på et tidspunkt, har beklaget sig over de lange kører turer. Vi er jo selv en af de lille klubber der har kørt mange kilometer i ungdomsrækkerne, ja for 15-20 år siden kørte vi jo til Gråsten for at spille kvalifikationskamp mod et hold fra Aalborg området og et fra Midtjylland, hvilket selvfølgelig heller ikke giver mening. De seneste 10 år, har vi så derimod, spillet mod stort set de samme hold sæson efter sæson.

Vi skal måske passe på, at vores sport ikke begraver sig selv i de lette løsninger. Vi kunne måske engang imellem – som de siger i Banko – ryste posen lidt.

En af de sidste sæsoner med 1/1 sæson og stor pulje, havde vi et damehold med i Jyllandsserien med 8 Århus hold, Skanderborg, Grenå og Hammel. Den sæson taler vi fortsat om – nye modstandere, dommere og spillesteder. Det var yderst positivt. Det behøver måske ikke ligefrem at være så langt syd på, men princippet i det. Tilsvarende havde vi for et par sæsoner siden et serie 3 herre motionshold med i en pulje nede omkring Langholt, Hals og området. Det havde tilsvarende en positiv effekt på spillerenes motivation, frem for (med alt respekt) at det igen og igen er etc. Skagen, Bindslev og Tornby.

Vi er helt sikkert positivt indstillet på, at kører noget længere for ikke at spille mod de samme hold igen og igen. Kunne være interessant at hører om spillerne/holdene rundt om, er af samme holdning og måske på skift, vil være “kørsels-hold”. Således at man hvert 2./3. år får nye oplevelser. 
Nuværende tælles de 6 nordligste hold som pulje 1, de næste som pulje 2. Der kunne lave forskellige logaritmer etc. hvert anden hold, lodret, diagonalt osv. således at vi får en lidt større adspredelse i puljesammensætningerne.

Der skal lyttes til spillernes ønsker og måske også den geografiske udfordring. Spillernes holdning og ønsker i en Københavner klub, er nødvendigvis ikke de samme som tæt på toppen af Danmark.

Nærværende er ikke en kritik af nogen, på ingen måde, men et opkald til, at tingende måske kan laves på en anden måde, til gavn for spillerne og sporten.

Godt Nytår.

Carsten Bjørnager
Fmd. Ålbæk HK