Begivenhedsdetaljer


 

Ålbæk HKs ordinære generalforsamling afholde onsdag den 29.marts 2023 kl. 20.00 i Ålbæk Idrætscenters cafeteria.
Forsamlingen indledes med kåringen af årets håndboldspiller 2022/23.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretningen for 2022.
c. Regnskabet for 2022.
d. Kommende planer.
e. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 20/3).
f. Valg af formand: Carsten Bjørnager er valgt frem til 2024 .
g. Valg af kasser: Katrine Thomsen er på valg i 2023.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mette Pedersen er valgt til 2024,  Katrine Thomsen og Jane Bjørnager er på valg i 2023.
og suppleant Kiki Holm Jørgensen er på valg i 2023
i. Valg af to interne revisorer: Knud Haven er valgt til 2024. Ditte Lorentzen er på valg i 2023.
j. Nedsættelse af udvalg: Børneudvalg, Ungdomsudvalg og Seniorudvalg efter indstilling fra bestyrelsen