Begivenhedsdetaljer


 

Ålbæk HKs ordinære generalforsamling afholde lørdag den 29.august kl. 15.00 i Ålbæk Idrætscenter.
Mødet indledes for 28.gang med kåringen af årets håndboldspiller.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretningen for 2019.
c. Regnskabet for 2019.
d. Kommende planer.
e. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 16/8).
f. Valg af formand: Carsten Bjørnager er på valg.
g. Valg af kasser: Michael Jakobsen er valgt til 2021.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mette Pedersen og Johnnie Knudsen er på valg, Johnnie modtager ikke genvalg. Katrine Thomsen er valgt til 2021 og suppleant Kiki Holm er på valg.
i. Valg af to interne revisorer: Knud Haven er på valg. Ditte Lorentzen er valgt til 2021.
j. Nedsættelse af udvalg: Børneudvalg, Ungdomsudvalg og Seniorudvalg.