Begivenhedsdetaljer


 

Ålbæk HKs ordinære generalforsamling afholde onsdag den 3.april 2024 kl. 19.30 i Ålbæk Idrætscenters cafeteria.
Forsamlingen indledes med kåringen af årets håndboldspiller 2023/24.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretningen for 2023.
c. Regnskabet for 2023.
d. Kommende planer.
e. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 25/3).
f. Valg af formand: Carsten Bjørnager er på valg .
g. Valg af kasser: Katrine Thomsen er valgt til 2025.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mette Pedersen er på valg,  Kiki Hol Jørgensen og Michael Jakobsen er valgt til 2025.
og suppleant Louise Christensen er på valg.
i. Valg af to interne revisorer: Knud Haven er på valg mens Ditte Lorentzen er valgt til 2025.
j. Nedsættelse af udvalg: Børneudvalg, Ungdomsudvalg og Seniorudvalg efter indstilling fra bestyrelsen