Begivenhedsdetaljer


 

Ålbæk HKs ordinære generalforsamling afholde onsdag den 18.august kl. 18.30 i Ålbæk Idrætscenter.
Pga COVID19 aflysningen af sidste sæson, bliver forsamlingen uden kåringen af årets håndboldspiller.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretningen for 2020.
c. Regnskabet for 2020.
d. Kommende planer.
e. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1/).
f. Valg af formand: Carsten Bjørnager er valgt til 2022.
g. Valg af kasser: Michael Jakobsen er på valg 2021.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mette Pedersen er valgt til 2022,  Katrine Thomsen er på valg i 2021. Konstitueret medlem Jane Bjørnager er på valg i 2021.
i. Valg af to interne revisorer: Knud Haven er valgt til 2022. Ditte Lorentzen er på valg i 2021.
j. Nedsættelse af udvalg: Børneudvalg, Ungdomsudvalg og Seniorudvalg.