Her på en af årets sidste dage, kan vi heldigvis konstatere, at antallet af medlemmer i kontingentrestance, er væsenligt lavere end i flere år. Hvilket er yderst positivt.

Serie 1 damer kan dog som eneste hold, blinke med grønt lys – her har alle betalt deres kontingent. Hos de øvrige hold, såvel børn-ungdom-senior er der lige 1-2 spillere pr. hold der hænger. Vi skal gøre opmærksom på, at man kan lave en aftale med klubben,  om en udsættelse eller et afdrag på kontingentet.  En sådan aftale, forbliver mellem den pågældende og formanden/kasseren, og du fortsætter på lige fod med alle andre.

Det kan være yderst belastende, at modtage en til flere kontingentopkrævninger, og så i november måned. Vi anbefaler derfor, at du/I får lagt jeres sportskontingent ind på betalingsservice.

Alle medlemmer har fået en sms med foto af kontingent indbetalingskortet. Er du en af de få der ikke har fået betalt, kan du fortsat nå det.

De enkelte holds trænere, vil i begyndelsen af januar få meddelse om, hvilke spillere der ikke kan benyttes til kampe pga restancer.