Ålbæk HKs ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 29.marts 2023

 • Formandens beretning for 2022 godkendt.
 • Regnskabet for 2022 godkendt.
 • Kommende planer: Bestyrelsens forslag om oprettelse af børnefamilie aktivitet blev positivt modtaget. Kiki og Kenneth Holm Jørgensen meldte sig som aktivitetsansvarlige.
 • Formand Carsten Bjørnager er valgt frem til 2024.
 • Kasserer Katrine Thomsen blev genvalg frem til 2025.
 • Bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Michael Jakobsen blev genvalgt til 2025. Mette Pedersen er valgt frem til 2024. Jane Bjørnager ønskede ikke genvalg – nyvalgt til bestyrelsen blev Kiki Holm Jørgensen, der er valgt frem til 2025. Nyvalgt som suppleant blev Louise Christensen, der er valgt frem til 2025.
 • Interne revisorer: Knud Haven er valgt frem til 2024. Ditte Lorentzen blev genvalgt frem til 2025.
 • Udvalg:
  Jubilæumsfestudvalg: Ditte Rolin, Michael Jakobsen, Lene Imer, Rune G. Pedersen.
  Julemarkedsudvalg: Kiki Holm Jørgensen, Katrine Thomsen, Mette Pedersen.
  Bankoudvalg: Michael Jakobsen, Katrine Thomsen.
 • Øvrige tillidsposter:
  Turneringsledelse: Carsten Bjørnager.
  Tidtagning/Dommerbord: Mette Pedersen.
  Ålbæk Idrætscenters bestyrelse: Michael Jakobsen.