Ålbæk HKs ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 27.marts kl. 19.00 i Ålbæk Idrætscenters cafeteria.

Formanden kunne bl.a. i sin beretning konstatere at klubben har en mindre fremgang på senior og ungdomssiden, men desværre tilbagegang på børnesiden. De færre børn betyder at det i praksis går for langsomt med at få etableret five-á-side håndbold på kortbaner. Fodbold har jo for længst tilpasset sig med 5 og 8 mands baner, her halter vi bagefter i håndbold. Vi har haft kort-banen klar i tre år, men først fra næste sæson kommer turneringerne herpå. Vi er ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej, og at det atter sætter gang i børnehåndbolden.

Kasseren kunne bl.a. i sin beretning konstatere at man tros en firmajulefrokost, der ikke var helt på højde med tidligere, kom klubben ud af 2018 med et overskud på 8.226,-

Under indkomne forslag behandlede forsamlingen situationen omkring sponsor-gade-cykelløbet, efter at Handels & Håndværkerforeningen dropper “Sommerstart”. Der kom rigtig mange gode forslag frem under drøftelserne og der blev nedsat et udvalg der skal arbejde videre med planerne. Udvalget fik følgende sammensætning: Chanette Gammelgaard, Catrine Christensen, Ditte Rolin, Katrine Thomsen, Mette Pedersen, Michael Jakobsen og Carsten Bjørnager.

Valg til bestyrelsen:
Formand Carsten Bjørnager er valgt frem til 2020.
Kassere Michael Jakobsen blev genvalgt frem til 2021.
Mette Pedersen og Johnnie Knudsen er valgt til 2020
Katrine Thomsen blev genvalgt til 2021
Ditte Krogh Rolin blev valgt som suppleant frem til 2021
Katrine Thomsen blev konstitueret som næstformand

Intern revisorer: Knud Haven valgt til 2020, Ditte Lorentzen valgt til 2021