ÅHKs ordinære generalforsamling der skulle være afholdt i foråret, og som to gange er blevet udsat pga COVID19, blev afholdt onsdag den 18.august.

Såvel årets beretning som årets regnskab var stærkt præget af de lange nedluknings perioder som følge af pandemien. Begge blev dog godkendt med stor tilfredshed fra forsamlingen.

Michael Jakobsen, Jane Bjørnager og Katrine Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen frem til 2023.
Kiki Holm Jørgensen blev valgt som suppleant, efter Johnnie Knudsen trak sig fra bestyrelsen i forbindelse med den oprindelige dato for generalforsamlingen, hvor daværende suppleant Jane Bjørnager indtrådte i bestyrelsen.
Ditte Lorentzen blev ligeledes genvalgt som revisor.

Håndboldens dag den 2.oktober bliver i “familiens tegn”, hvortil der blev nedsat et udvalg bestående af  Ditte Rolin, Kiki Holm og Carsten Bjørnager.