Dansk Håndbold Nord tilbyder en indendørssommerturnering, der afvikles i maj og juni (uge 19-25) i foreningernes træningstid. For ÅHKs vedkommende vil onsdag blive kampdag for de hold der ønsker at deltage.
Turneringen skal opfattes som en træningsturnering, og der vil ikke blive spillet frem til en vinder, da det primære er, at holdene får spillet nogle kampe frem mod sommerferien.
DHN tilstræber at lave puljer, så holdene får et passende antal kampe, hvor puljerne sammensættes efter geografi og niveau – så vidt det er muligt.

Række                   Spilletid
2.+3. div. + DS     2×30 min.
Serie 1+2+3+4     2×30
U19 1+2 div          2×30
U19 A+B               2×25
U17 1+2 div          2×30
U17 A+B               2×25
U15 1+2 div          2×25
U15 A+B               2×20
U13 A                    2×20
U13 B+C               2×20
U11 A                     2×20
U11 B+C                2×20

Der spilles med de nye årgange for sæsonen 2024-25
Tilmeldingsgebyr 300,- pr. hold
Ved afbud til kamp eller flyttegebyr opkræves 500,-
Der vil efterfølgende blive opkrævet dommerhonorarer

Tilmelding af hold senest 20. april til CB