Ålbæk HKs ordinære generalforsamling afholde onsdag den 27.marts kl. 19.00 i Ålbæk Idrætscenter.
Mødet indledes for 27.gang med kåringen af årets håndboldspiller.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Beretningen for 2018.
c. Regnskabet for 2018.
d. Kommende planer: Projekt 20-20.
e. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 20/3).
f. Valg af formand: Carsten Bjørnager er valgt til 2020.
g. Valg af kasser: Michael Jakobsen er på valg.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mette Pedersen og Johnnie Knudsen er valgt til 2020. Katrine Thomsen og suppleant Kiki Holm er på valg.
i. Valg af to interne revisorer: Knud Haven er valgt til 2020, Hanne Pedersen er på valg.
j. Nedsættelse af udvalg: Børneudvalg, Ungdomsudvalg og Seniorudvalg.