Hvis Sofus vil være Sofie – hvad så ?

Hvad gør den frivillige træner, hvis 12-årige Sofus en dag møder op til træningen og fortæller, at han fremover vil kaldes Sofie og træne med pigerne, fordi han føler sig som en pige ?
Kan træneren sende Sofie over til pigernes træner ? Hvad betyder det for konkurrencen på pigeholdet ? Hvor skal Sofie klæde om ? Hvordan reagere holdkammeraterne ? Og er Sofies alder, niveau og idrætsgren afgørende for trænerens svar ?

Ny rapport fra DIF

Spørgsmålene og dilemmaerne er mange og svære at besvare. Derfor har DIF udarbejdet en rapport som giver råd og guider specialforbund, foreninger og idrætsdanmark i arbejdet med at skabe trygge og inkluderende idrætsmiljøer for alle uanset kønsidentitet


Værdierne “inklusion” og “lige idræt”

Det kan rejse dilemmaer, når transkønnede, interkønnede og non-binære dyrker foreningsidræt, fordi idrættens grundlæggende værdier kommer i modsætningsforhold.

  • Foreningsidrætten er til for alle. Den skal være inkluderende, og alle er velkomne uanset fx alder, køn og kulturel baggrund.
  • Idrættens konkurrencer skal være lige, da det fascinere og motivere både tilskuer og atleter.

De to fundamentale værdier kan være svært forenelige, når det handler om idræt for transkønnede, interkønnede og non-binære, og derfor opstår der svære dilemmaer.

“Det er en udfordring, hvordan vi både sikrer inklusion og lige konkurrence i idrætten, når personer med forskellige kønsidentiteter deltager. Her clasher køn som en social konstruktion med køn som en fysiologisk virkelighed. Og vi er i idrætten derfor i nogle sammenhæng nødt til at vælge, hvor “inklusion” og hvor “lige idræt” vægter tungest siger DIFs bestyrelsesmedlem Rikke Rønholt Albertsen. Hun fortsætter:

“Derfor skal vores forbund vurdere, hvor dilemmaerne opstår hos dem, og her skal vores syv råd være en guide. Vi ønsker med andre ord at klæde vores 62 specialforbund, 9.000 foreninger og en halv milion frivillige på, så de ved, hvad de skal gøre, når de fx stilles over for 12-årige Sofus, der ønsker at hedde Sofie og dyrke idræt med pigerne. Hvis det overhovedet er vigtigt at kønsopdele i den enkelte idræt ?”

se mere herom og DIF rapporten her:
https://www.dif.dk/inklusion-af-forskellige-konsidentiteter-i-idraet