JHF har 22.juni meddelt at man har besluttet at nedlægge tre mindre kontorer, og i stedet flytte sammen på et fælles administrationskontor i Hobro, på adressen Adelgade 54, 1.sal. med virkning fra 1.august 2017

Kontorerne i Norkraft, Aalborg – Arena Randers og i Hammel Idrætscenter lukker således, og heldigvis har personalet på de enkelte steder indvilget i at fortsætte i Hobro.

Det betyder dog en afstand på 3 timers kørsel for ÅHKs vedkommende, og en følelse af at “afstanden” fra klubberne til kredskontoret bliver endnu større. Hvilket nok ikke bliver til fordel for de mindre klubber.

For et par år siden, blev der fra forbundets side arbejdet med tankerne om at at lave ét – to fælleskontor i Jylland. Mange klubber, bl.a. ÅHK var modstander af denne centraliserings tanke, og den blev således skudt ned i første omgang. Men det ser nu ud til at man på kredsbestyrelsesniveau har besluttet noget andet i kreds 1, kreds 2, kreds 4 og JHF.

Efter en mere og mere digitaliseret styring af turneringer, kurser m.v. er det jo selvfølgelig mindre vigtigt hvor tastaturet er placeret. Men i en periode, hvor vi er mange små klubber, der kæmper med at knække kurven. Kan der være en risici i at der bliver for langt fra klubben til beslutningstagerne og det lokale kontor med konsulenter og medarbejdere.

 


Edvard Pedersen

Kontorleder i kreds 1, Edvard Pedersen flytter heldigvis med til Hobro. Edvard er afholdt og kendt i de nordjyske klubber og har et indgående kendskab til ledere og trænere i området. Når Edvard en dag forlader dette job med sæde i Hobro ( samme gælder for de øvrige nordjyske medarbejdere), og afløseren skal findes – så bliver der måske ikke så mange ansøgere med kendskab til de nordjyske klubber. Hvor er de nuværende medarbejdere bosat ! Hvordan vil dette billede være om 5-10 år.

Har man tilsvarende beregnet udgifterne med til transport når diverse bestyrelses- og udvalgsmedlemmer skal til møder m.v. i Hobro kontra Aalborg. Dækkes dette af en mindre lejeudgift – eller er det en ekstra udgift for klubberne. Bliver de to konsulenternes base ligeledes Hobro, og vil det påvirke beslutningen når vi ønsker dem til en opgave i området på toppen af Danmark. Masser af spørgsmål melder sig således og var de nordjyske klubber, nok informeret om flytningen af kredskontoret ???