Nye corona anbefalinger til idrætsforeninger

Kulturministeriet har i dag udsendt anbefalinger til de idrætsforeninger, som ligger i kommuner med høj smitte. Øvrige idrætsforeninger kan fortsat afvikle aktiviteter som hidtil.

Selvom der ikke er indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter fortsat kan afvikles, så har Kulturministeriet i dag udsendt nogle anbefalinger til idrætsforeninger i områder med høj smitte. Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF har i fællesskab været ude og opfordre til, at idrætsforeninger fortsat holder gang i alle aktiviteter.  

Alle idrætsforeninger opfordres dog også til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.


Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte
Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer alle berørte foreninger til at følge anbefalingerne, der lyder:

Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Du kan også her læse DIF’s seks spørgsmål og svar om de nye anbefalinger (link kommer, når de er online).

Krav om coronapas ved idrætsarrangementer med betalende tilskuere
Fra mandag den 29. november ændres grænsen for, hvornår der skal vises coronapas ved større idrætsarrangementer. Fremover skal der vises coronapas ved større idrætsbegivenheder med hhv flere end 100 (tidl. 200) betalende tilskuere (= antal udstedte billetter) indendørs eller flere end 1.000 (tidl. 2.000) betalende tilskuere udendørs.

Dette gælder alene for idrætsbegivenheder, hvor publikum betaler – eller får gratis billetter. Det gælder ikke for stævner, hvor forældre sidder og ser på i hallen