Som udmeldt 15. juni 2017 er der fra denne sæson indført nyt fælles turneringsreglement i hele håndbold Danmark. De væsentlige ændringer i forhold til JHF turneringsreglement fra sidste sæson er listet her. Nogle paragraffer har fået nye afsnit.

Ændringer:

Afsnit 2 – Aldersbestemmelser

 • 2.1 d U-19 spillere
  U-19 er rækkebetegnelse for 1. års senior. U-19 spillere kan ligeledes deltage i U-18 rækken (op til og med 2. div. før ombrydning)
 • 2.1 j – n U-5, U-6, U-7, U-8 og U-9
  U-5, U-6, U-7, U-8 og U-9 indskrives som selvstændige årgange
 • 2.4 Piger på drengehold
  Turneringen udskrives i drenge- pige- eller blandede hold fra U-6 til U-16. For hold op til U-14/U-16 næsthøjeste række kan piger deltage på drengehold ( 2. div før ombrydning / 1. div efter ombrydning).

 

Afsnit 3 – Undtagelser

 • 3.3 4 spillere/udvikling
  I ungdomsrækkerne (U-10 – U-18) kan indtil 4 spillere spille 2 kampe på én dag. Før ombrydning i A, B og C rækkerne – efter ombrydning også i AA/2. div. Der kan rykkes ét hold op/ned – dog altid én række
 • 3.4 4 spillere/udvikling
  I seniorrækkerne Serie 2, 3 og 4 kan indtil 4 spillere spille 2 kampe på én dag. Der kan rykkes ét hold op/ned – dog altid én række
 • 3.5 a U-19 spiludvikling
  U-19 spillere kan deltage på U-18 hold – før ombrydning i 2. div., A, B og C. Efter ombrydning også i 1. div. Spiludvikling op til højeste lokale række (Jyllandsserien) er tilladt.
 • 3.5 d 2. års U-16 på senior
  2. års U-16 spillere kan ved ansøgning (navngiven) få dispensation til at spille på seniorrækkerne op til og med øverste lokale række. Spilleren er låst til seniorholdene og kan ikke bruges på U-18 og U-16.
 • 3.5 f særdisp. bl.a. 2. års overliggende
  I særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til brug af 2. års spillere i en underliggende række. Konstateres dispensationen overflødig, kan den inddrages.

Afsnit 4 – Spilletilladelser

 • 4.3 a ‘Skilsmisse-certifikat’
  E-certifikater kan efter ansøgning til administrativ turneringsledelse meddeles til børn af forældre med forskellig folkeregisteradresse.
 • 4.3 i E-certifikat – på 2 hold
  Såfremt holdene er i pulje sammen, så kan spilleren kun deltage for det ene af holdene i indbyrdes kampe.
 • 4.7 a Overførsel af certifikat 4 dg.
  Anmodning om overflytning af spillertilladelse (certifikat) behandles af afgivende forening indenfor 4 dage.

Afsnit 5 – Turneringsbestemmelser

 • 5.3 ‘Rene hold’ ved start/ombrydning
  Deltager en forening med flere hold i samme turnering, må der i et holds første turneringskamp kun benyttes spillere, der ikke i samme turnering har deltaget i noget andet holds første turneringskamp.
  Ved ombrydning, gælder dette også for hold, i ombrudte rækker.
 • 5.8 ‘Spille fri’
  En spiller kan højst rykke to hold ned ad gangen – Dog altid én række.

Afsnit 9 – Overtrædelse af reglement

 • 9.3 Oprykningsspærring v/2 * ulovlig spiller
  Har en forening i to kampe anvendt spillere ulovligt på samme hold, kan holdet ikke vinde rækken eller rykke op i en højere række.
 • 9.6. – 9.6.1 Afbud sidste 3 runder
  Udebliver hold i
  2. og 3. division senior og U-16/U-18 1. division/liga fra 2 kampe – med eller uden afbud – udgår holdet af turneringen.
  øvrige rækker fra 3 kampe – med eller uden afbud – under en turnering udgår holdet af turneringen.
  Hvis dette sker inden for de sidste 3 kampe fastholdes holdet teknisk set i turneringen, men taberdømmes i resterende kampe.
 • 9.11.1 Indberetning private stævner
  Såfremt en spiller eller en official under et privat stævne eller en træningskamp begår en forseelse, der i den løbende turnering skal indberettes jf. turneringsreglement for øvrige rækker, kan indberetning også i sådanne tilfælde ske til den administrative turneringsledelse for karantæneudmåling.
 • 9.14 Protest-/ankeprocedure, protestgebyr; se gebyrlisten
  En spiller eller en official, der er blevet indberettet for en forseelse før, under eller efter kampen, kan idømmes karantæne. Såfremt det vurderes at forseelsen kan give karantæne i 3 kampe, skal det administrerede forbund forinden der træffes karantæneafgørelse altid indhente en redegørelse fra den pågældende spillers/officials forening.
 • 9.15 Karantæne til spillere/officials
  En spiller/official, der er idømt en karantæne på to eller flere kampe, må i karantænetiden ikke anvendes som official/spiller, eller dommer i nogen kamp, uanset for hvilken forseelse og i hvilken funktion karantænen er erhvervet.
 • 9.16 / 9.17 Protestprocedure
  Mener en forening, at en protest skal forfølges, skal dette ske skriftlig via HåndOffice. Når protesten fremsendes via HåndOffice afsendes automatisk en kopi til foreningens postmodtager.
  Se øvrige procedure og frister i 9.16 / 9.17
 • 9.19 Protester og anke
  Protester behandles af administrerende forbund (JHF)
  Ankeinstans er i alle tilfælde ”Disciplinærinstansen for øvrige rækker” (DHF)


Afsnit 10 – Turneringsafvikling

 • 10.4.6 Flytte- og afbudsfrister
  En flyttet kamp kan tidligst afvikles 72 timer efter anmodning om flytning.
  Gebyr:
  Tidligere end 30 dag før kampdato – intet gebyr
  Senest 14 dage før kampdato – 500 kr.
  Senest 7 dage før kampdato – 700 kr.
  Mindre end 7 dage før kampdato (og indtil kl. 12 dagen før/fredag) 1000 kr.
 • 10.6 L ‘Fair Play’
  Arrangøren har pligt til at udøve en passende kontrol med tilskuernes optræden, men der skal være en reel margin for tilskuernes udfoldelse, herunder for anvendelse af musikinstrumenter.
  Dette gælder også for udeholdets gæster til kampen.