Når Dansk Håndbold Nord afvikler repræsentantskabsmøde den 27.april, skal forsamlingen bl.a. tage stilling til et forslag fra Ålbæk HK om obligatorisk niveauspil.

Vi oplever år efter år, klubber der undervurdere deres egne spillere. Eller hvad er vurderingen af en nybegynder ? Under alle omstændigheder betragter vi ikke et hold der åbner deres første angreb med et fransk kryds som C hold i U11. For at komme helt væk fra disse uligheder og diskussioner, bør der indføres et obligatorisk niveauspil – således det bliver sjovere for alle hold.

 

Forslag om obligatorisk niveauspil for ungdom i A-B-C-D rækkerne. 

”Lige børn leger bedst”, så lad os nu få så mange lige rækker og puljer som muligt.

Vi anbefaler derfor, at der laves obligatoriske niveauspil i alle A-B-C-D rækkerne i september/oktober med 2-3 runder alt efter antal tilmeldte hold i den aktuelle aldersgruppe. Placeringen i første runde efter klubbens eget skøn og tilmelding, derefter op/nedrykning og tilpasning i forhold til holdenes niveau i de fire nævnte niveauer ABCD.

Der placeres 5 hold i hver pulje med turneringsstart efter efterårsferien.

Der foretages op/nedrykninger samt ombrydning af puljerne efter julepausen.

Vi bor langt fra stort set alt, men uanset om det er dygtige hold eller nybegyndere – vil vi til enhver tid hellere kører endnu længere for at opnå jævnbyrdige kampe.
Det er muligt lidt dyre og mere tidskrævende, men intet at regne mod at spillerne ikke trives i vores sport pga en niveaumæssig inddeling