Flere undersøgelser tyder på at kvindelige kønshormoner påvirker de biomekaniske egenskaber i bindevæv inklusiv ledbånd og sener. Dyreforsøg har direkte kunne vise disse påvirkninger. Kønsforskelle i skadehyppigheder hos mænd og kvinder  f.eks. i håndbold tyder også på en mulig direkte påvirkning på bindevævet af  kvindelige kønshormoner.
Således er der mulighed for, at p-piller, som indeholder kvindelige kønshormoner, nedsætter den styrkende effekt af træningen på bindevævet og dermed forøger risikoen for at få en skade i forhold til, hvis man ikke anvender p-piller.

Der iværksættes nu en undersøgelse af, om indtagelse af p-piller hos kvinder forøger risikoen for korsbåndsskade i knæene. Projektgruppen er ledet af overlæge PhD Per Martin Bülow, Institut for idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. Ålbæk HKs Jyllandsserie damer og muligvis også U16 piger deltager i undersøgelsen.