To bestyrelsesmedlemmer skifter funktionsområde. Michael Jakobsen bliver ny næstformand, mens Katrine Thomsen overtager hvervet som kasserer.