Håndboldklubberne i kreds 1 har den 4.maj modtaget følgende skrivelse fra kredskontoret:

Kære Håndboldklub

JHF kreds 1 har, på vores fælles møde tirsdag aften, på foranledning af henvendelse fra DHF, valgt at det etablerede samarbejde med DGI Nordjylland skal ophøre.
Vi synes begge parter (JHF kreds 1 og DGI Nordjylland), at det er et ærgerligt udfald, idet vi mener at samarbejdet gav rigtig god mening for jer som klubber og brugere af begge organisationer.

Samtidig var samarbejdet en gevinst for de aktiviteter organisationerne hver især udbyder, da vi ved fælles front kunne ramme klubberne med præcis aktiviteter tilpasset de forskellige målgrupper.

Men vi tager beslutningen til efterretning, og fremover vil I som klub modtage tilbud fra begge organisationer indeholdende f. eks.:
Foreningsbesøg/klubudvikling – Uddannelsestilbud – Børnestævner – Turnering – Strand/Beach stævner -Efterskoleturnering – Håndboldskoler – Lejre i samarbejde med jer – Skole/SFO besøg

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og hvis I har spørgsmål, er I mere end velkommen til at kontakte begge organisationer.

JHF Villy Nielsen
DGI Simon Aagaard


Ålbæk HKs eneste frekventation med DGI er Strandbhåndboldstævnerne, der de seneste år har været et fællesarrangement mellem JHF Kreds 1 og DGI. ÅHK er på nuværende tilmeldt 3 af de stævner der er arrangeret i år. Vi har rettet henvendelse til Kreds 1, netop omkring disse stævner, og kontorleder Edvard Pedersen har oplyst, at man indtil videre har til hensigt at gennemføre de stævner der er planlagt.


Edvard Pedersen
Kontorleder JHF Kreds 1

Der er pt. ingen yderligere oplysninger fra DHF, JHF eller DGI omkring sagen.
Ålbæk HK er medlem af DHF/JHF men ikke DGI.