Vi har alle ventet tålmodigt på den nye sæson. Vi har set frem til at se vores holdkammerater, til at skyde mod mål og til nye gode oplevelser. Det kræver dog stadig en masse af os alle, hvis de gode oplevelser til håndbold skal fortsætte. Alt er nemlig stadig ikke helt som normalt, da smitten fortsat er iblandt os, og håndbolden er derfor forsat underlagt en række restriktioner. Der har været rigtigt mange vejledninger i løbet af de sidste par måneder, og for at vi ikke farer vild i dem, ridser vi her de vigtigste retningslinjer og anbefalinger op.

 

Er du håndboldspiller?

 • Bliv hjemme, hvis du eller nogen i din familie er i risikogruppen. Bliv også hjemme, hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed.
 • Gå straks hjem, hvis du får symptomer undervejs til træning – selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndspritEr du håndboldtræner?

 • Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
 • Planlæg din træning, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt. Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meter afstand.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.Er du forælder til en håndboldspiller?

 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis der er symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn
 • Sørg for, at dit barn er klar til træning: Det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit.
 • Husk de gode retningslinjer for tilskuere, hvis du bliver og ser dit barns træning.Er du bestyrelsesmedlem i en forening?

 • Husk, at det er foreningens ansvar, at alle myndighedernes regler følges af alle jeres medlemmer.
 • Udarbejd en plan over, hvilke faciliteter der kan bruges af hvem og hvornår, og informer alle foreningens trænere, så der ikke opstår misforståelser. Vær desuden opmærksom på eventuelle restriktioner fra kommunen i forhold til brug af faciliteter.
 • Hold øje med, om der kommer nye råd fra sundhedsmyndighederne. Udpeg eventuelt en corona-ansvarlig i foreningen, som skal stå til rådighed for spørgsmål og overvåge, at alle følger anbefalingerne.Er du dommer?

 • Hilsepligten er suspenderet for den kommende sæson, blandt andet af  hensyn til de yngre årgange, der ikke er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer tæt på andre i en kamp, fx jer dommere. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse efter kampen.
 • Der kan opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også helt i orden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det kan fx være en albuehilsen.
 • Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen – uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.Skal du være en tilskuer til en håndboldtræning og/eller -kamp?

 • Du må som tilskuer ikke stå på en ståplads i en håndboldhal med siddepladser.
 • Hold afstand til andre tilskuere. Hvis der er siddepladser, skal der være et sæde mellem hvert siddende publikum. Er der bænke som tilskuerpladser, skal der være en meters afstand mellem personer, der sidder ned.
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter kampen – medbring selv håndsprit


 

Skal du spise eller overnatte sammen med andre?

 • Er det en privat kantine, er det deres regler, der gælder, og som I skal orientere jer omkring, ved at henvende jer til kantinen. Er der ikke tale om en privat kantine, er det retningslinjerne for det almene forsamlingsforbud der gælder, præcis som ved jeres stævneafvikling. Det vil sige, at der maximalt må være grupper af 100 personer til spisning ad gangen
 • Ved overnatning er det også det almene forsamlingsforbud, I skal overholde. I må altså gerne have flere grupper af maximalt 100 personer til at sove på eksempelvis den lokale skole, men der skal være effektiv adskillelse mellem grupperne, som på intet tidspunkt må flette med hinanden. Derudover skal senge/madrasser placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.

 

 

Har du været sammen med en, der er testet positiv for Covid-19

 • Hvis du har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal du blive væk fra træningen. Du bør hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Indtil du får svar på testen, bør du gå i selvisolation. Du kan læse mere om testforløb og smitteopsporing på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller i denne folder: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6. Du kan også ringe til Coronaopsporingslinjen på tlf. 3232 0511.
 • Hvis du har været til træning og efterfølgende finder ud af, at du har coronCovid-19, skal du med det samme orientere din træner eller leder. Herefter skal alle på holdet testes, og man kan ikke deltage til træning igen, før der foreligger en negativ test.