10:3

Følgende 2 muligheder for udførelse af et opgiverkast gælder:

 

a. Opgiverkast fra midterlinjen.

Opgiverkastet skal udføres fra midten af spillepladsen (med en sidelæns tolerance på omkring 1,5 m) i fri retning og senest 3 sekunder efter dommerens signal (13:1a, 15:7, 3.afsnit).

Den spiller, der udfører opgiverkastet, skal mindst have en fod på midterlinjen og den anden fod enten på eller bag denne linje og forblive i denne position, indtil bolden har forladt hans hånd.
Kasterens medspillere må ikke overskride midterlinjen, før der er fløjtet.

 

b. Opgiverkast fra opgiverkastområdet.

  • Opgiverkastet udføres i en hvilken som helst retning fra opgiverkastområdet. Det udføres efter fløjtesignal fra dommerne, hvorefter kastet skal udføres i løbet af 3 sekunder.
  • Dommerne kan fløjte for kastets udførelse, når bolden og kasterene ene fod er inde i opgiverkastområdet (15:6)
  • Det er ikke tilladt kasteren at bevæge sig i opgiverkastområdet med nogen del af kroppen, før kastet er udført (13:1a,, 15:7 3.paragraf)
  • Det er tilladt kasteren at bevæge sig i opgiverkastområdet, men det er ikke tilladt at drible med bolden efter fløjtesignalet for kastets udførelse.
  • Det er tilladt at løbe under udførelsen af kastet. det er ikke tilladt at hoppe under udførelsen af kastet.
  • Opgiverkastet betragtes som udført, når enten bolden først har forladt kasterens hånd og derefter helt er ude af opgiverkastområdet, eller bolden er afleveret til eller røres eller kontrolleres af en medspiller, selv om det er i opgiverkastområdet.
  • Det er ikke tilladt kasterens medspillere at krydse midterlinjen før fløjtesignalet for kastets udførelse, medmindre de befinder sig i opgiverkastområdet.
  • Det forsvarende holds spillere skal befinde sig uden for opgiverkastområdet, og det er ikke tilladt for dem at røre bolden eller modspillere, der befinder sig i opgiverkastområdet, før kastet betragtes som udført. Det er tilladt modspillerne at befinde sig umiddelbart uden for opgiverkastområdet.

 

10.4

Ved et opgiverkast ved starten af en halvleg (også forlængelsernes halvlege) skal alle spillere opholde sig på egen banehalvdel eller i opgiverkastområdet. Ved opgiverkast efter en målscoring har kasterens modspillere lov til at befinde sig på begge banehalvdele.
Hvis opgiverkastet udføres fra midterlinjen, skal modspillerne befinde sig minimum 3 meter væk fra den spiller, der udfører opgiverkastet.
Hvis opgiverkastet udføres fra opgiverkastområdet, skal modspillerne befinde sig uden for opgiverkastområdet med hele deres krop.

 

 

Fortolkning 5 : Opgiverkast (10:3)

Som et ledende princip for fortolkning af regel 10:3 bør dommerne være opmærksomme på et holds interesse for at udføre et hurtigt opgiverkast. Dette betyder, at dømmerne bør undgå at være nøjeregnende og lede efter en lejlighed til at korrigere eller straffe et hold, der prøver at udføre kastet hurtigt. 
Fx. skal dommerne undgå at lade noteringer eller andre opgaver influere på deres villighed til at kontrollere spillernes placering hurtigt. Banedommeren må være parat til at fløjte på det bestemte tidspunkt, hvor spilleren når frem til den korrekte placering, forudsat at der ikke er noget klart behov for korrektion af andre spilleres placering.

Dommerne må også huske, at kasterens medspillere har lov til at passere midterlinjen, så snart fløjten har lydt.

Selv om spillereglerne fastslår, at kasteren skal stå på midterlinjen i en afstand af indtil 1,5 m fra midten, skal dommerne ikke hænge sig i bagateller. Hovedopgaven er at undgå unfair opførsel og usikkerhed for modspillerne om, hvornår og hvor kastet må tages.

Dertil kommer, at de fleste baner ikke har et markeret centrum, og på nogle baner er midterlinjen afbrudt af reklamer på midten. I sådanne tilfælde vil både kasteren og dommeren selvfølgelig forsøge at anslå den korrekte position, og ethvert forsøg på nøjagtighed vil være urealistisk og upassende.

 

 

Obs… Bemærkning

Regel 10:3b  er i sæson 22/33 kun gældende i Liga og 1.division og som test i U19 liga drenge og piger

I Ålbæk Idrætscenter er afstanden på 1,5 meter fra midten markeret med en rund sort cirkel.