I dag kan der igen spilles håndbold, som vi kender det, nemlig med kropskontakt, i alle aldersgrupper. Et hævet forsamlingsloft gør det også muligt at begynde at spille kampe. Bliv klogere på de nyeste retningslinjer, foreninger og faciliteter skal følge her.

Hvor mange må man være på et halgulv? Må vi spille kamp igen? Hvem skal vise coronapas? Spørgsmålene har igen ved denne fase af genåbningsplanen været mange. Nu er retningslinjerne fra Kulturministeriet endelig på plads, og der kan sættes i gang på halgulvet.

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for håndbolden forudsætter, at man følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at der maximalt må samles 50 personer indendørs, personer over 18 år skal have gyldigt coronapas, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med Covid-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen.

Med virkning fra den 21. maj gælder nu følgende: 

Indendørs idræt

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – også med kropskontakt
 • Der gælder et forsamlingsloft på maksimalt 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.
 • Der må være op til 500 tilskuere til breddeaktiviteter, såfremt arealkravet pr. tilskuer er opfyld, og der kan fremvises gyldigt coronapas. Der må maksimalt tillades adgang for én tilskuer pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne sidder ned, må der dog tillades adgang for én besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupperne holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Hver gruppe skal udgøre sit eget ’arrangement’.
 • Hvis der er flere grupper til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om dette.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.


Udendørs idræt

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal. 
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
 • Der er ikke krav om coronapas ved udendørs idræt.

Vores side www.haandbold.dk/covid-19 vil blive opdateret hurtigst muligt med de nye retningslinjer.

Retningslinjer for kampe
Det hævede, indendørs forsamlingsloft gør, at U17- og yngre hold nu kan afvikle kampe med fuldt holdkort. De har haft fire uger med indendørs træning med kropskontakt, som er det, vores ekspertgruppe anbefaler, at man har haft, før man begynder at spille kampe.

U19 og senior kan også spille kampe med fuldt holdkort, men vi anbefaler, at de venter endnu 14 dage med at spille kampe, så de får yderligere to uger med fuld indendørs træning, og dermed følger anbefalingen fra ekspertgruppen.

Vores ‘Tjekliste til afvikling af kampe med eller uden publikum’ vil blive opdateret hurtigst muligt.

Efter flere måneder uden håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden. En forsigtig opstart handler både om at sikre, at vi ikke spreder unødig smitte, men også om at vi tager vare på vores spillere og sikrer, at de ikke får skader.

Coronapas – nu som stikprøvekontrol
Som noget nyt i retningslinjerne, skal alle voksne på 18 år og over vise coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning fra faciliteten. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen. Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven. Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

Samtidig er det et krav, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Dette gælder dog ikke, når man er i gang med håndboldaktiviteter.

Kravet om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, gælder ikke for besøgende, brugere, tilskuere og lignende, der sidder ned.