Der er følgende COVID-19 retningslinjer ved Ålbæk HKs hjemmekampe:

Ved ankomsten

 • Alle spritter deres hænder i hovedindgangen.
 • Lederen/Træneren orientere sig om eventuelle omklædnngsrum, anvisninger m.v. på Ålbæk Idrætscenters Infotavle.
 • Alle bruger følger de opsatte anvisninger og påbud, eventuel overskridelse kan medføre bortvisning af enkeltpersoner  eller grupper.
 • Hold rigtig god afstand i gangarealerne.
 • Gives der anledning til spørgsmål, kontakt venligst en af ÅHKs bestyrelsesmedlemmer.

 

Omklædningsrum

 • Det anbefales at møde omklædt til kamp.
 • Der vil på Infotavlen være oplyst hvilket omklædningsrum, der stilles til rådighed. Omklædningsrummet skal sprittes før og efter brug – af de der ønsker at benytte det.
 • Omklædningsrum skal forlades hurtigst muligt efter kampen.
 • Følg opslaget på døren om, hvor mange personer der max. må være i det enkelte rum.

 

Kampen

 • Opvarmning for gæster foregår i “spillergangen” ved omklædning 1-2 og skydebanen. Ved flere hold og vejret tillader det, anbefales opvarmning på P-pladsen.
 • Opvarmning for hjemmeholdet foregår i gangarealet ved værelsesfløjen.
 • Begge hold har mulighed for boldopvarmning i Hallen de sidste 10 minutter før kampen. Holdene fra kampen før – skal dog være ude af Hallen, inden man går ind.
 • Gæstehold skal selv medbringe bolde, da det ikke vil være muligt at låne bolde.
 • Gæstehold kan låne overtræksveste ved farvelighed – Alle veste skal afleveres i vaskekurven efter brug (står ved dommerbordet).
 • Der hilses ikke med håndtryk eller anden kontakt, før og efter kampen, med mindre en dommer mener der er “tid” til at hilse, dette dog så med albue, fod etc.
 • Tidtager/sekretær spritter dommerbordet og udskiftningsområdet før og efter hver kamp.
 • Holdene bytter ikke banehalvdel i pausen.
 • Holdene/Spillerne må ikke forlade banen i halvlegen – undtaget herfor er toiletbesøg og skadet spiller. Disse skal dog spritte hænder ved ind og udgang af Hallen.
 • Begge hold skal forlade Hallen umiddelbart efter kampen er færdig, således der kan rengøres og gøres klar til næste kamp.
 • Der udluftes mellem kampene.

 

Publikum

 • Som udgangspunkt anbefaler vi at holdene ikke har publikum med.
 • Publikum inddeles med de der er med Gæsteholdene i den nordlige ende af Hallen, og de der er med hjemmeholdet, i den sydlige ende af Hallen.
 • Publikum må ikke placere sig i og omkring dørrene ind til Hallen.
 • Publikum skal sidde ned under hele kampen, og må ikke rejse sig eller forlade pladsen.
 • Husstande/familier må sidde samlet, imellem øvrige sal der være en ledig stol.
 • Du er velkommen til at benytte cafeteriaet, men husk at spritte hænderne inden du går ind.
 • Der skal benyttes mundbind når du går ind i cafeteriaet og indtil du sidder på en stol.
 • Der må max. være 30 personer i cafeteriaet.

 

Nærværende regler er gældende indtil Sunhedsstyrelsen / DHF ændre retningslinjer herom.

Deltag i vores fælles kamp mod COVID-19, og lad os få det bedste ud af de muligheder vi har.

God kamp.

Bestyrelsen
Ålbæk HK