Rigtig, sjov håndbold! Hvad er nu det for noget? Findes der en måde at spille håndbold på, som er mere rigtig end andre? Svaret er både ja og nej.

Håndbold skal være tilpasset børn og unges fysiske og kognitive udvikling og livsvilkår.

Håndbold skal være sjovt, men det betyder ikke, at vi skal klaske os på lårene af grin hele tiden. Det betyder, at deltagelse i håndbold skal være drevet af børn og unges lyst og motivation, som bygger på fællesskab, læring og medbestemmelse.

Der findes dermed ikke kun én endelig og rigtig måde at spille håndbold på. Men der findes alligevel et fundament, som er mere rigtigt end andre.

Derfor har vi skabt vidensgrundlaget ‘Rigtig, sjov håndbold’.

‘Rigtig, sjov håndbold’ er en samling af viden, holdninger og anbefalinger til god og udviklende håndbold for børn og unge. Det bliver Dansk Håndbold Forbunds fælles grundlag, når vi sammen skal skabe rammerne for børn og unges gode oplevelser med håndboldspillet. 

 

https://haandbold.dk/media/18243/12981-de-seks-grundsten-for-rigtig-sjov-haandbold-dhf.jpg?width=976&height=1479.0308008213551&center=0.5%2C0.5&mode=crop&quality=80

 

De seks grundsten for Rigtig, sjov håndbold

De seks grundsten er essensen af den viden og de anbefalinger og holdninger, som fremgår af ‘Rigtig, sjov håndbold’. Det er grundsætninger, som bygger på viden om motivation og trivsel hos børn og unge samt fysisk og kognitiv udvikling.

Grundstenene er huskesætninger, der gør sig gældende for god og udviklende håndbold – fra de yngste til de ældste årgange og på tværs af niveau. Forvaltningen af grundstenene skal altså ske med den enkeltes alder, udviklingstrin, niveau og livsvilkår for øje.

De seks grundsten er skabt til den voksne, der arbejder inden for børne- og ungdomshåndbolden. Når der opstår dilemmaer, problematikker eller tvivl i foreningen, kan man besøge de seks grundsten og reflektere over løsningen ud fra dem.

Sammen om Rigtig, sjov håndbold

Formålet med samlingen af viden i ‘Rigtig, sjov håndbold’ er at skabe den bedste børne- og ungdomshåndbold. Som både motiverer flest muligt til at blive i længst mulig tid, men som også giver det bedste grundlag for talentudvikling, at optage trænergerningen, blive frivillige leder eller stå med fløjten i hånden.

Der gøres et kæmpe stykke arbejde for at styrke og udvikle håndbolden både centralt og lokalt af politikere og ansatte og i foreninger af ledere, trænere, frivillige, forældre og dommere. Ønsket er, at ‘Rigtig, sjov håndbold’ vil give anledning til konstruktive debatter, nye vinkler og en fortsat udvikling af håndbolden.

God børne- og ungdomshåndbold er et fælles anliggende, som går på tværs af landsdele, forbund og kredse. Derfor står hele det samlede danske håndboldforbund også bag den viden og de holdninger, som bliver præsenteret i denne folder. Vi skal alle tage ansvar for at udvikle og passe på vores børn og unge, så de får de bedst mulige oplevelser med håndbold – nu og på den lange bane.

Det er ikke gjort med blot at lave en udgivelse. Men vi vil i den kommende tid arbejde sammen om at blive klogere på ‘Rigtig, sjov håndbold’ i Dansk Håndbold Forbund regionalforbund gennem videoer, podcasts og workshops ude hos jer. 

 

Læs hele vidensgrundlaget her:

https://haandbold.dk/media/18862/rigtig-sjov-ha-ndbold_-dansk-ha-ndbold-vidensgrundlag.pdf