Dansk Håndbold Forbund indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Skrevet af Maria-Teresa Faurhøj

Mandag den 22. marts skal repræsentantskabet i Dansk Håndbold Forbund forholde sig til en indstilling fra turneringsudvalget om annullering af 2020/2021-turneringen for senior (fra 2. division og ned) og ungdom.

Turneringsudvalget i Dansk Håndbold Forbund har indstillet til bestyrelsen, at turneringen for bredden, hvilket vil sige seniorrækker fra 2. division og ned samt alle ungdomsrækker, skal annulleres for sæsonen 2020/2021.

En beslutning om at annullere turneringen kan kun endeligt træffes af Dansk Håndbold Forbunds øverste organ; repræsentantskabet. Turneringsudvalget kan kun træffe beslutning om at afslutte turneringen.

Turneringsudvalget har valgt at indstille til annullering af turneringen på baggrund af stillingen i de enkelte rækker på afslutningstidspunktet. En annullering af turneringen betyder, at turneringen betragtes som ’ikke spillet’. Der vil derfor ikke være nogen op- og nedrykning mellem rækkerne.

Bestyrelsen er enig med turneringsudvalget i, at det ikke anses for sandsynligt, at det bliver muligt at gennemføre turneringen i indeværende sæson. Derudover er bestyrelsen enig med turneringsudvalget i, at det anses for usportsligt at gennemføre op- og nedrykninger, når nogle hold har spillet 4-6 kampe, mens andre hold kun har spillet to kampe. På den baggrund vil op- og nedrykninger blive afgjort af tilfældigheder og ikke sportslige præstationer.

Bestyrelsen har på den baggrund truffet beslutning om at indkalde repræsentantskabet til møde mandag den 22. marts 2021. Bestyrelsen anbefaler repræsentantskabets medlemmer, at stemme for en annullering af turneringen

Hvis bestyrelsen ikke opnår flertal for indstillingen, vil turneringen bliver afsluttet med ordinære op- og nedrykninger til følge.