frederikshavn_kommune_logo frederikshavnkommune_logo

Den nuværende folkeoplysningspoltik i Frederikshavn kommune er gældende indtil 1.januar 2017. Vedlagte udkast til en ny folkeoplysningspolitik er i høring indtil 16.december 2016.

Udkast til politikken kan hentes her: http://frederikshavn.dk/Sider/Hoering_af_Folkeoplysningspolitik_2017-2020.aspx