Katrine Thomsen og Johnnie Knudsen blev på generalforsamlingen valgt ind i bestyrelsen, hvor de afløser Chanette Gammelgaard (1 år i bestyrelsen) og Ditte Rolin (6 år i bestyrelsen)
Carsten Bjørnager blev genvalgt som formand og Mette Pedersen genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Revisor Knud Haven blev ligeledes genvalgt.

Ålbæk HKs bestyrelse:
Formand: Carsten Bjørnager
Næst fmd.: Johnnie Knudsen
Kasser: Michael Jakobsen
Seniorhåndbold: Katrine Thomsen
Børne/Ungdomshåndbold: Mette Pedersen
1.revisor: Knud Haven
2.revisor: Hanne Pedersen