DHF har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at ændre strukturen i børne- og ungdomshåndbold fra lige årgange til ulige årgange med virkning fra april 2019.

DHF vil den kommende tid lave en gennemgribende analyse af  spilleformer, bane- og boldstørrelser, dispensationsregler o.s.v.

DHF vil i den kommende proces løbende sikre udmeldinger om alle relevante forhold relateret til ændringen, således at alle klubber får de bedste forudsætninger for at opnå den forventede succes i forhold til beslutningen.