Category Archives: ÅHK

Rigtig sjov håndbold

Rigtig, sjov håndbold! Hvad er nu det for noget? Findes der en måde at spille håndbold på, som er mere rigtig end andre? Svaret er både ja og nej.

Håndbold skal være tilpasset børn og unges fysiske og kognitive udvikling og livsvilkår.

Håndbold skal være sjovt, men det betyder ikke, at vi skal klaske os på lårene af grin hele tiden. Det betyder, at deltagelse i håndbold skal være drevet af børn og unges lyst og motivation, som bygger på fællesskab, læring og medbestemmelse.

Der findes dermed ikke kun én endelig og rigtig måde at spille håndbold på. Men der findes alligevel et fundament, som er mere rigtigt end andre.

Derfor har vi skabt vidensgrundlaget ‘Rigtig, sjov håndbold’.

‘Rigtig, sjov håndbold’ er en samling af viden, holdninger og anbefalinger til god og udviklende håndbold for børn og unge. Det bliver Dansk Håndbold Forbunds fælles grundlag, når vi sammen skal skabe rammerne for børn og unges gode oplevelser med håndboldspillet. 

 

https://haandbold.dk/media/18243/12981-de-seks-grundsten-for-rigtig-sjov-haandbold-dhf.jpg?width=976&height=1479.0308008213551&center=0.5%2C0.5&mode=crop&quality=80

 

De seks grundsten for Rigtig, sjov håndbold

De seks grundsten er essensen af den viden og de anbefalinger og holdninger, som fremgår af ‘Rigtig, sjov håndbold’. Det er grundsætninger, som bygger på viden om motivation og trivsel hos børn og unge samt fysisk og kognitiv udvikling.

Grundstenene er huskesætninger, der gør sig gældende for god og udviklende håndbold – fra de yngste til de ældste årgange og på tværs af niveau. Forvaltningen af grundstenene skal altså ske med den enkeltes alder, udviklingstrin, niveau og livsvilkår for øje.

De seks grundsten er skabt til den voksne, der arbejder inden for børne- og ungdomshåndbolden. Når der opstår dilemmaer, problematikker eller tvivl i foreningen, kan man besøge de seks grundsten og reflektere over løsningen ud fra dem.

Sammen om Rigtig, sjov håndbold

Formålet med samlingen af viden i ‘Rigtig, sjov håndbold’ er at skabe den bedste børne- og ungdomshåndbold. Som både motiverer flest muligt til at blive i længst mulig tid, men som også giver det bedste grundlag for talentudvikling, at optage trænergerningen, blive frivillige leder eller stå med fløjten i hånden.

Der gøres et kæmpe stykke arbejde for at styrke og udvikle håndbolden både centralt og lokalt af politikere og ansatte og i foreninger af ledere, trænere, frivillige, forældre og dommere. Ønsket er, at ‘Rigtig, sjov håndbold’ vil give anledning til konstruktive debatter, nye vinkler og en fortsat udvikling af håndbolden.

God børne- og ungdomshåndbold er et fælles anliggende, som går på tværs af landsdele, forbund og kredse. Derfor står hele det samlede danske håndboldforbund også bag den viden og de holdninger, som bliver præsenteret i denne folder. Vi skal alle tage ansvar for at udvikle og passe på vores børn og unge, så de får de bedst mulige oplevelser med håndbold – nu og på den lange bane.

Det er ikke gjort med blot at lave en udgivelse. Men vi vil i den kommende tid arbejde sammen om at blive klogere på ‘Rigtig, sjov håndbold’ i Dansk Håndbold Forbund regionalforbund gennem videoer, podcasts og workshops ude hos jer. 

 

Læs hele vidensgrundlaget her:

https://haandbold.dk/media/18862/rigtig-sjov-ha-ndbold_-dansk-ha-ndbold-vidensgrundlag.pdf

Genvalgt til bestyrelsen

   

På klubbens ordinære generalforsamling onsdag den 30.marts var der genvalg til klubbens formand Carsten Bjørnager, samt bestyrelsesmedlem og børneudvalgsformand Mette Pedersen, der begge således er valgt frem til 2024.

Næstformand Katrine Thomsen, Kasserer Michael Jakobsen og bestyrelsesmedlem Jane Bjørnager er alle valgt frem til 2023. Suppleant Kiki Holm Jørgensen er ligeledes valgt frem til 2023.

Den interne revisorer Knud Haven blev genvalgt frem til 2024, mens kollegaen hertil Ditte Petry Lorentzen er valgt frem til 2023.

 

Stort underskud i 2021

ÅHK Kassereren  Michael Jakobsen kunne oplyse forsamlingen om, at klubben kom ud af 2021 med et stort underskud på 63.000,-  et resultat der er stærkt corona præget. 

Det er primært manglende indtægter fra aflyste  arrangementer, nedsatte kontingenter pga aflysninger i coronaperioder, faldende børnetal,  men også en væsentlig nedgang i tilskud fra kommunen.

Kontingentet kommer tilbage på samme niveau som før coronaen. Set i bakspejlet var det en kæmpe fejl at reducere egenbetalingen så meget, idet det også kom til at påvirke det efterfølgende tilskud.

Under indkomne forslag, var der flere gode initiativer og forslag, til kort og godt at komme op på cyklen igen og få gennemført “Gadecykelløbet”  og flere arrangementer, således man for 2022 kan ramme balancen og fastholde det høje aktivitetsniveau i klubben.

 

Ditte Rolin, årets håndboldspiller

Årets generalforsamling indledes med kåringen af årets håndboldspiller.
Efter der pga corona, ikke blev kåret en spiller for 2020, var vi atter tilbage i traditionen.
Hæderen som årets spiller i 2021 tilfalder Ditte Krogh Rolin, der bl.a. var en vigtig brik i 1.hold damers oprykning til Jyllandsserie sidste år. Ditte blev ligeledes i 2002 kåret som årets spiller. Den gang som ungdomsspiller og med efternavnet Christensen.
Vi ønsker Ditte tillykke og håber hun fortsætter de gode takter.

Oprykning til 2.hold damer

Ålbæk HKs 2.hold damer rykkede før jul ned i serie 4. Ved lørdagens hjemmestævne kunne holdet vende tilbage til serie 3. Dette krævede at dagens modstander og konkurrent til oprykningen ikke måtte vinde kampen med mere end 10 mål. Dette blev dog ikke tilfældet, idet hjemmeholdet vandt kampen 18-14. Holdet slutter dermed på 1.pladsen og rykker op i serie 3.

TILLYKKE TIL HELE HOLDET
Amalie Jakobsen, Chanette Gammelgaard, Charlotte Pedersen, Ditte Mejlkjær, Elisabeth Skougaard, Karoline Astro Sund, Lene Imer, Lisa Knudsen, Malene Petersen, Mia Mann Nielsen og træner Mette Pedersen.

 

Login Form