Category Archives: ÅHK

Retningslinjer ved hjemmekampe

Der er følgende COVID-19 retningslinjer ved Ålbæk HKs hjemmekampe:

Ved ankomsten

 • Alle spritter deres hænder i hovedindgangen.
 • Lederen/Træneren orientere sig om eventuelle omklædnngsrum, anvisninger m.v. på Ålbæk Idrætscenters Infotavle.
 • Alle bruger følger de opsatte anvisninger og påbud, eventuel overskridelse kan medføre bortvisning af enkeltpersoner  eller grupper.
 • Hold rigtig god afstand i gangarealerne.
 • Gives der anledning til spørgsmål, kontakt venligst en af ÅHKs bestyrelsesmedlemmer.

 

Omklædningsrum

 • Det anbefales at møde omklædt til kamp.
 • Der vil på Infotavlen være oplyst hvilket omklædningsrum, der stilles til rådighed. Omklædningsrummet skal sprittes før og efter brug – af de der ønsker at benytte det.
 • Omklædningsrum skal forlades hurtigst muligt efter kampen.
 • Følg opslaget på døren om, hvor mange personer der max. må være i det enkelte rum.

 

Kampen

 • Opvarmning for gæster foregår i “spillergangen” ved omklædning 1-2 og skydebanen. Ved flere hold og vejret tillader det, anbefales opvarmning på P-pladsen.
 • Opvarmning for hjemmeholdet foregår i gangarealet ved værelsesfløjen.
 • Begge hold har mulighed for boldopvarmning i Hallen de sidste 10 minutter før kampen. Holdene fra kampen før – skal dog være ude af Hallen, inden man går ind.
 • Gæstehold skal selv medbringe bolde, da det ikke vil være muligt at låne bolde.
 • Gæstehold kan låne overtræksveste ved farvelighed – Alle veste skal afleveres i vaskekurven efter brug (står ved dommerbordet).
 • Der hilses ikke med håndtryk eller anden kontakt, før og efter kampen, med mindre en dommer mener der er “tid” til at hilse, dette dog så med albue, fod etc.
 • Tidtager/sekretær spritter dommerbordet og udskiftningsområdet før og efter hver kamp.
 • Holdene bytter ikke banehalvdel i pausen.
 • Holdene/Spillerne må ikke forlade banen i halvlegen – undtaget herfor er toiletbesøg og skadet spiller. Disse skal dog spritte hænder ved ind og udgang af Hallen.
 • Begge hold skal forlade Hallen umiddelbart efter kampen er færdig, således der kan rengøres og gøres klar til næste kamp.
 • Der udluftes mellem kampene.

 

Publikum

 • Som udgangspunkt anbefaler vi at holdene ikke har publikum med.
 • Publikum inddeles med de der er med Gæsteholdene i den nordlige ende af Hallen, og de der er med hjemmeholdet, i den sydlige ende af Hallen.
 • Publikum må ikke placere sig i og omkring dørrene ind til Hallen.
 • Publikum skal sidde ned under hele kampen, og må ikke rejse sig eller forlade pladsen.
 • Husstande/familier må sidde samlet, imellem øvrige sal der være en ledig stol.
 • Du er velkommen til at benytte cafeteriaet, men husk at spritte hænderne inden du går ind.
 • Der skal benyttes mundbind når du går ind i cafeteriaet og indtil du sidder på en stol.
 • Der må max. være 30 personer i cafeteriaet.

 

Nærværende regler er gældende indtil Sunhedsstyrelsen / DHF ændre retningslinjer herom.

Deltag i vores fælles kamp mod COVID-19, og lad os få det bedste ud af de muligheder vi har.

God kamp.

Bestyrelsen
Ålbæk HK

Vi søger Corona-hjælpere

På søndag den 18.oktober har vi hjemmekampe fra 09.45-18.45.
Vi søger 4-5 corona-hjælpere der kan være i Hallen lidt på skift, og hvis opgave det er at aftørrer dørhåndtag, dommerbord, udskiftningsstole m.v. og tilrettevise gæsteholdene og tilskuerne.

Vi har aftørringssprit, klude og handsker  – men mangler lige et par hænder mere til at løse nævnte opgaver.  Har du mulighed for at hjælpe en time eller to, send venligst en sms på 51 4884 96.

Turneringen genoptages

JHF har i dag meddelt at turneringen genoptages som planlagt med virkning fra 17.oktober.

Da der for små 14 dage siden blev trykket på pauseknappen for breddehåndbolden i Jysk Håndbold Forbund, var det blandt andet for at give alle foreninger mulighed for at forberede sig på kampaktivitet efter håndboldens Corona protokol.

Med den ekstra tid til at forberede kampafvikling har JHFs turneringsudvalg besluttet at holde fast i den oprindelige plan om at starte igen den 17.oktober for Jyllandsserien, serie 1-4 og børne- og ungdomshåndbold fra U9 til U19. Og det selv om restriktioner i samfundet netop er blevet forlænget til den 31.oktober. Niels Emil Lindholm, fmd. turneringsudvalget siger om beslutningen:

“Vi mener godt, der forsvarligt kan afvikles håndboldkampe i Jylland, hvis foreningerne bruger den sunde fornuft og indretter sig efter håndboldens Corona protokol. Den har en række meget konkrete anvisninger til, hvordan man kan afvikle kampe, så Coronasikkert som muligt.”
Lindholm fortsætter: “Det er klart, at det aldrig bliver 100% uden risiko at spille håndbold, men vi bliver også nød til at forholde os til, at vi har en masse børn og unge, som hungrer efter at komme ud og spille turneringshåndbold igen. Dem er vi nød til at hjælpe på vej.”

Der var flere muligheder i spil, da turneringsudvalget tirsdag aften skulle beslutte, hvordan håndboldsæsonen skulle genoptages. Det var vigtigt for turneringsudvalget, at opstarten skulle være så nemt for de frivillige som muligt, ligesom der skulle sikres mere tid til afvikling af kampene.
Den ekstra tid skulle sikre, at kampe, der skal flyttes på grund af Corona, kan afvikles senere.

JHFs turneringsudvalg består af repræsentanter fra alle kredse i det jyske forbund, og med forskelligt smittetryk rundt omkring i Jylland var det også en øvelse for udvalget at træffe en beslutning, som var ens for hele forbundet.

 

Facts om turneringsopstart

 • Turneringen starter lørdag den 17.oktober for Jyllandsserien, Serie 1,2,3 og 4 samt børne- og ungdomshåndbold fra U9 til og med U19
 • De kampe der allerede er planlagte fra 17.oktober og frem ændres ikke.
 • Ombrydningen flyttes til januar, hvilket giver mulighed for at spille kampe til og med 17.januar.
 • Kampe der er planlagt i perioden 25.september til 16.oktober, er flyttet af administrationen.
 • Der åbnes for gratis flytning af de flyttede kampe i ovennævnte rækker. Flytningen er forudsat, at modstander er indforstået med at flytte kampen. Foreningerne kan flytte kampe i HåndOffice i peioden fra den 9.-15.oktober.

Sportslige hilsner
Jysk Håndbold Forbund
Turneringsudvalget

Bold & Bevægelse genopstår

Motionstilbuddet for voksne “Bold & Bevægelse”, genopstår torsdag den 8. oktober kl. 20.00-21.00 og efterfølgende hver torsdag

Efter vi desværre ikke kunne starte “Five-a-side” op, vender vi på opfordring, tilbage til vores velgennemprøvet program, med at spille næsten alle former for bold- og bevægelsesspil med 2-3 forskellige spil pr. aften, alt efter antal og ønsker.

“Bold & Bevægelse” henvender sig til voksne, såvel damer som herre, der ønsker at få sved på panden og et smil på munden.

Alle er velkommen.

Forlænger med Hummel

Ålbæk HK forlænger sponsoraftalerne med Hummel, Sports 24 og Tip Top Erhvervsbeklædning frem til sommeren 2023.

Vi er utrolig glade for samarbejdet siger Michael Nielsen og Carsten Bjørnager samstemmende. Et samarbejde med Hummel der begyndte i 2008. 

ÅHK har nok lidt tradition for længere samarbejdsaftaler, klubben spilledes således fra 1988 til 2008 i Adidas.

 

Login Form